Voortgang inhoud inspanningen/acties

Voortgang paragrafen

Voortgang inhoud inspanningen/acties

Paragraaf B: Onderhoud kapitaalgoederen

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.g. Een vastgoedportefeuille in bezit die aansluit op de vraag vanuit beleid; het faciliteren van maatschappelijk activiteiten, stedelijke ontwikkeling en eigen bedrijfsvoering huisvesten.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.h. De (technische) kwaliteit van onze portefeuille voldoet aan onze criteria.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.i. De Gemeente Veenendaal draagt met het verduurzamen van de eigen vastgoedportefeuille bij aan de doelstellingen uit het ENV-programma voor 2022-2025.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.j. De kosten van de portefeuille zijn in 2022 in balans met de opbrengsten.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.k. De algemene begraafplaats en het rouwcentrum worden in 2022 volgens de kwaliteitsnormen onderhouden.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)