Sitemap

3e bestuursrapportage 2022 Blz. 1
Voorwoord Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Algemeen Blz. 5
De coronacrisis (COVID-19) Blz. 6
Opvang Oekraïners en Crisisnoodopvang asielzoekende personen Blz. 7
Investeringskredieten Blz. 8
Saldo 3e bestuursrapportage 2022 Blz. 9
Over te hevelen budgetten van 2022 naar 2023 e.v. jaren Blz. 10
Financieel vertrekpunt Blz. 11
Financiële effecten 3e bestuursrapportage 2022 Blz. 12
Financieel perspectief na verwerking 3e bestuursrapportage 2022 Blz. 13
Samenvatting financiële afwijkingen 3e bestuursrapportage 2022 Blz. 14
Prognose stand algemene reserve Blz. 15
Programma 1: Fysieke leefomgeving Blz. 16
Financiële ontwikkelingen Fysieke leefomgeving Blz. 17
Toelichting financiële ontwikkelingen Blz. 18
Risico's/ ontwikkelingen Fysieke leefomgeving Blz. 19
Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling Blz. 20
Financiële ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling Blz. 21
Toelichtingen financiële ontwikkelingen Blz. 22
Risico's/ ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling Blz. 23
Programma 3: Sociale leefomgeving Blz. 24
Financiële ontwikkelingen Sociale leefomgeving Blz. 25
Toelichtingen financiële ontwikkelingen Blz. 26
Risico's/ ontwikkelingen Sociale Leefomgeving Blz. 27
Programma 4: Burger en Bestuur Blz. 28
Financiële ontwikkelingen Burger en bestuur Blz. 29
Toelichtingen financiële ontwikkelingen Blz. 30
Risico's/ ontwikkelingen Burger en Bestuur Blz. 31
Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Blz. 32
Financiële ontwikkelingen Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien Blz. 33
Toelichtingen financiële ontwikkelingen Blz. 34
Risico's/ ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Blz. 35
Programma 6: Bedrijfsvoering Blz. 36
Financiële ontwikkelingen Bedrijfsvoering Blz. 37
Toelichtingen financiële ontwikkelingen Blz. 38
Risico's/ ontwikkelingen Bedrijfsvoering Blz. 39
Voortgang risico's Blz. 40
Voortgang risico’s Blz. 41
Bijlagen Blz. 42
Bijlage 1: Overzicht budgettair neutrale mutaties Blz. 43
Bijlage 2: Overzicht structurele mutaties Blz. 44
Bijlage 3: Over te hevelen budgetten Blz. 45
Bijlage 4: Second opinion grondwaarde Veenendaal-oost Blz. 46
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap