Voorwoord

In de P&C documenten worden op meerdere plaatsen afkortingen gebruikt. De meest gebruikte afkortingen zijn in de lijst van afkortingen uitgeschreven.